regelzelfuwzorg.nl is een online platform om mantelzorgvragers en mantelzorgondersteuners met elkaar in contact te brengen. Wij trachten deze site zo veilig en transparant mogelijk te maken.

Wij willen graag dat mensen zich veilig voelen zowel op de website als wanneer ze met elkaar een afspraak maken voor een ontmoeting. Daarom hebben we tips geschreven waar u op kunt letten. Daarnaast kunt u ook lezen wat wij doen om de site veilig te houden en wat u zelf kunt doen voor uw eigen veiligheid. 

Hoe veilig is de site?

Op het moment dat u van deze site gebruik maakt, gaan we ervan uit dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met onze gebruiksregels en met de algemene voorwaarden.

Beveiligd met SSL

De website is beveiligd met Secure Socket Layer.  Dit kunt u zien aan het groene slotje in de adresbalk. Deze verbinding verzekert dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven voor buitenstaanders en niet gestolen kunnen worden. SSL is een standaard die wordt gebruikt door miljoenen websites voor het beveiligen van online transacties door persoonlijke informatie, zoals creditcard- en adresgegevens, te versleutelen.    

 

Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens?

We vragen u veel persoonlijke gegevens, maar die zetten we niet allemaal op de site. We laten alleen uw voornaam zien, uw leeftijd en uw profielfoto. Uw postcode hebben we nodig om te kunnen berekenen hoe ver een mantelzorgvrager of mantelzorgondersteuner bij u vandaan woont. Uw telefoonnummer en emailadres hebben we nodig om contact met u te kunnen onderhouden als we vragen hebben over de advertentie of andere zaken. We vragen van iedereen een foto omdat we het belangrijk vinden dat we transparant zijn naar elkaar en dat u kunt zien met wie u contact heeft. Verder kunt u in de Privacy verklaring lezen hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

 

Gebruiksregels van de website

 • U mag de Website niet zo gebruiken dat u daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 • U mag het volgende niet via de Website verspreiden:

     Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

     Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;

      Ongevraagde reclame (spam);

      Foute of misleidende informatie geven.

      Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

 • U mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of u op een andere manier voordoen als iemand anders.
 • U zult de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zult u deze gegevens niet misbruiken.
 • U mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 • U mag geen contactgegevens in de advertentie of in de advertentietitel zetten. Contactgegevens zijn bijv: uw adres, uw telefoonnummer of uw emailadres. Als u contact wil maken dient u gebruik te maken van de chatfunctie. Mocht u toch contactgegevens in de advertentie of in de advertentietitiel plaatsen dan zijn wij gerechtvaardigd om deze te verwijderen. 
 • Als u melding wilt maken van een gebruiker die de website misbruikt, stuur dan een bericht naar info@minderkopzorgen.nl

 

Profielen en advertenties controleren

Wij controleren op regelmatige basis de profielen en advertenties die op de site gezet worden.

 

Melden bij incidenten

We vragen u om een melding bij ons te doen, als je dingen ziet die niet kloppen bij een profiel en/of een advertentie. Wij doen ons uiterste best om dit te voorkomen. Toch kunnen we helaas niet voorkomen dat we wel eens ergens overheen kijken. We stellen het zeer op prijs als u ons wilt helpen om de site zo veilig te maken.

 

Gebruikersaccount

 • U moet minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken. Als u onder de 18 jaar oud bent moet u toestemming van uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger hebben om een account aan te mogen maken.
 • U moet de inloggegevens van uw account afschermen voor anderen. U moet uw wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met uw account, door u gedaan wordt of onder uw toezicht gebeurt.
 • Als u denkt of weet dat uw account misbruikt wordt, moet u dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen. U kunt dit melden via het emailadres info@regelzelfuwzorg.nl of via het contactformulier op de homepage.
 • Als wij een klacht ontvangen over een gebruiker, onderzoeken wij deze klacht en nemen we zo nodig gepaste maatregelen. Wij spannen ons in om profielen van gebruikers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere gebruikers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren

Als de website een klacht ontvangt over een klant, onderzoeken wij deze klacht en nemen wij zo nodig gepaste maatregelen. De website spant zich in om profielen van consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere klanten te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

 

 

Wat kunt u zelf doen?

Zorgvragers

Profiel invullen

We vragen van klanten om hun profiel zo compleet mogelijk in te vullen om zo veel mogelijk te voorkomen dat u voor verassingen komt te staan. We willen graag een transparante site, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

 

Zichtbaarheid

Als u liever niet wilt dat mantelzorgondersteuners contact met u opnemen, dan kunt u ervoor kiezen om uw profiel niet openbaar te zetten. Anderen kunnen dan niet uw profiel bekijken. Ze zien dan alleen uw voornaam, leeftijd en als u een profielfoto hebt geupload, ook uw profielfoto.

 

Legitimatie

Vraag om het  ID of het paspoort van de mantelzorgondersteuner en controleer deze. Mensen die geen kwade bedoelingen hebben, vinden het geen probleem om zichzelf te legitimeren. Vraag eventueel om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Diploma's VOG Identiteitsbewijs

Als mantelzorgondersteuners zeggen dat ze een diploma hebben, contoleer dat dan ook. Wij gaan ervan uit dat mensen eerlijk zijn, maar wij kunnen niet instaan voor de echtheid van de diploma’s en certificaten. Dit geld ook als mensen aan hebben gegeven dat ze een VOG hebben.

 

Lees en schrijf een beoordeling over een mantelzorgondersteuner

Door een beoordeling te schrijven over mantelzorgondersteuners met wie u contact heeft gehad, helpt u andere mantelzorgvragers om een goede keus te maken. Schrijf ook een beoordeling als uw ervaring niet zo prettig was. Zo voorkomt u dat iemand anders tegen hetzelfde oploopt als u. 

 

Zorgondersteuners

Profiel invullen

We vragen van klanten om het profiel zo compleet mogelijk in te vullen om zo veel mogelijk te voorkomen dat u voor verassingen komt te staan. We willen graag een transparante site, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

 

Legitimatie

Neemt u uw legitimatie altijd mee als u naar een mantelzorgondersteuner gaat, zowel als u naar een kennismakingsgesprek gaat als wanneer u al alles hebt doorgesproken. Een mantelzorgvrager kan ernaar vragen.

 

Diploma's

Als u heeft aangegeven dat u diploma’s heeft, zorg er dan voor dat de mantelzorgvrager deze ook kan bekijken op de site. Dat geeft vertrouwen.

 

Verzekering

Voordat u bij een mantelzorgvrager aan het werk gaat, is het handig om bij uw aansprakelijkheidsverzekering te checken of u bent verzekerd als u per ongeluk iets stuk maakt tijdens uw werk. Als ZZP-er kunt u zich hiertegen verzekeren. Overleg hier ook over met de mantelzorgvrager in het kennismakingsgesprek.

 

Lees en schrijf een beoordeling over uw contact

Door een beoordeling te schrijven over degene met wie u contact heeft gehad, helpt u anderen om een goede keus te maken. Schrijf ook een beoordeling als uw ervaring niet zo prettig was. Zo voorkomt u dat iemand anders tegen hetzelfde probleem aan loopt.

 

WA button Klantenservice