Bijzondere persoonsgegevens

regelzelfuwzorg.nl vraagt op de website verschillende persoonsgegevens. Hiervoor vragen wij uw toestemming om deze te kunnen verwerken.

Bij het plaatsen van een advertentie, het invullen van uw profiel of het uploaden van een foto, kan het zijn dat u bijzondere persoonsgegevens over u zelf opschrijft of laat zien. Ook hiervoor vragen wij uw toestemming om deze te kunnen verwerken.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over uw gezondheid, politieke voorkeur, ras of etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens met het oog op identificatie, seksuele leven of strafrechtelijk verleden.

Wees u er van bewust dat u deze gegevens zelf in de advertentie of in uw profiel plaatst. Uiteraard zullen wij met deze gegevens net zo zorgvuldig omgaan als met uw andere persoonsgegevens. Wilt u uw toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken, dan kunt u ons vragen het account te verwijderen. Stuur dan een mailtje naar info@regelzelfuwzorg.nl. Uw account wordt dan binnen 3 maanden verwijderd. 

We raden u aan om ook de Privacy verklaring te lezen.

WA button Klantenservice